Aktualności

wtorkowe poloty

W każdy drugi wtorek miesiąca odbywa się spotkanie wszystkich Członków ZPBT POLOT, w czasie którego omawiane są sprawy ważne, ciekawe i przydatne w codziennej pracy każdego profesjonalnego biura tłumaczeń.

Podczas lutowego spotkania Wojciech Wołoszyk z IURIDICO obszernie omówił sprawę rozpatrywaną przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, w której uczestniczył jako biegły sądowy. Sprawa poruszała temat poufności powierzonych dokumentów i jakości wykonywanych usług.

Po przedstawieniu sytuacji uczestnicy wzięli udział w dyskusji dotyczącej realiów dostarczania usług przez biura tłumaczeń, a także poruszyli temat edukowania klientów w zakresie wyboru pakietów adekwatnych do ich potrzeb.