Andrzej Wolski

(Kontekst)

– członek zarządu

Agata Rybacka

(Diuna LSP)

– wiceprzewodnicząca zarządu, odpowiada za koordynację bieżących działań związku i sprawy administracyjne i prawne

kempinska

Areta Kempińska

(BIRETA)

– dyrektorka zarządu, odpowiada za pozyskiwanie nowych członków

Wojciech Wołoszyk

(IURIDICO)

 – dyrektor zarządu, odpowiada za sprawy związane z rynkiem zamówień publicznych i kontakty z administracją rządową

Iwona Sewastynowicz

Iwona Sewastynowicz

(Intertext)

– dyrektorka zarządu, odpowiada za współpracę z uczelniami wyższymi i dotacje

Albin

Marek Albin

(INVENIRE)

– dyrektor zarządu, odpowiada za public relations i komunikację wewnętrzną z członkami POLOT

Komisja rewizyjna:

Dorota Hunt

(MD Online)

Członkini Komisji Rewizyjnej

Stanisław Buczyński

(LIDEX)

Członek Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Wojtiuk

(Yellow)

Członek Komisji Rewizyjnej