Szkolenia i projekty dofinansowane

Działamy na rzecz członków, informując o możliwościach korzystania ze środków publicznych na projekty rozwojowe dotyczące:

  • tworzenia i wdrażania innowacyjnych technologii,
  • projektowania i wdrażania innowacyjnych procesów,
  • projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów,
  • rozwijania i doskonalenia kompetencji kadr: menedżerów i pracowników,
  • rozwijania rynków.

Wspieramy swoich członków w doradztwie i poszerzonej ekspertyzie dotyczącej powyższych projektów.

POLOT występuje również samodzielnie jako wnioskodawca i realizator projektów współfinansowanych ze środków publicznych, z których korzystać mogą firmy zrzeszone w organizacji i ich pracownicy.