Program certyfikacji tłumaczy

Jako organizacja reprezentująca firmy z branży tłumaczeniowej zauważamy, że brak jednolitego i rzetelnego systemu potwierdzenia kompetencji tłumaczy zawodowych stanowi poważną lukę na naszym rynku. Oprócz egzaminu państwowego dla tłumaczy przysięgłych z zakresu tłumaczeń prawniczych w Polsce nie istnieje egzamin zawodowy stanowiący wiarygodne potwierdzenie przygotowania do pracy tłumacza.  Celem POLOT-u jest opracowanie założeń programowych takiego egzaminu we współpracy z organizacjami tłumaczy specjalistycznych oraz z uczelniami wyższymi, a także egzaminowanie zawodowe tłumaczy.

Chcemy, aby zdanie praktycznego egzaminu zawodowego tłumacza stanowiło potwierdzenie znajomości języka specjalistycznego, zasad pracy tłumacza, umiejętności korzystania z narzędzi i źródeł informacji. Naszym celem jest opracowanie systemu egzaminacyjnego uwzględniającego potrzeby firm tłumaczeniowych i tłumaczy.