Manifest

Wspólnie budujemy nowoczesną branżę i zabieramy głos w sprawach dla nas istotnych. Idea POLOT-u jako organizacji promującej dobre praktyki branżowe i wspierającej rozwój firm tłumaczeniowych powstała wiosną 2019 roku. Już nieco ponad pół roku później uzyskaliśmy wpis do rejestru organizacji pracodawców. Osiągnęliśmy to, ponieważ udało nam się zebrać grupę podobnie myślących, otwartych i energicznych osób, które dostrzegają szanse, jakie daje współpraca z konkurentami. Chętnie dzielimy się wiedzą i wspólnie pracujemy nad projektami z korzyścią dla całej branży.

POLOT jest związkiem firm działającym na rzecz wsparcia i rozwoju pracodawców branży tłumaczeniowej. Wierzymy, że działając wspólnie, możemy osiągać cele niedostępne dla pojedynczego podmiotu. Jako organizacja pracodawców jesteśmy równorzędnym partnerem dialogu z uczelniami, instytucjami państwowymi i innymi organizacjami branżowymi. Naszym celem jest współpraca w celu tworzenia nowej, lepszej jakości w branży.

Powstaliśmy, by wspólnie działać w obszarach istotnych dla członków związku.
POLOT jest bezpieczną przestrzenią, gdzie konkurujące ze sobą firmy mogą się spotkać, dzielić informacjami, dyskutować oraz uzgadniać działania mające na celu wzmocnienie całej naszej branży.

Zajmujemy się obszarami ważnymi dla naszej branży i działamy z pożytkiem dla wszystkich jej interesariuszy: biur tłumaczeń, naszych pracowników, tłumaczy, klientów i środowiska naukowego. Chcemy być głosem branży tłumaczeniowej, stąd nasz hashtag #onelanguageindustry.

Jesteśmy otwarci na nowych członków i kwestie, które mogą wnieść do naszego grona.

Aktualności

7 lutego 2020 in Aktualności

Spotkanie LOC GALA MIXER

W ubiegłym tygodniu mieliśmy przyjemność współorganizować z Globalization and Localization Association (GALA) spotkanie LOC GALA MIXER…
Read More
15 stycznia 2020 in Aktualności

POLOT zaprasza na GALA Loc Mixer

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich członków i sympatyków POLOT na noworoczne spotkanie organizowane wspólnie z Globalization…
Read More
7 stycznia 2020 in Aktualności

Umowa stowarzyszeniowa z ELIA

Związek Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT został partnerem ELIA –  European Language Industry Association (http://elia-association.org/). Jest…
Read More
30 grudnia 2019 in Aktualności

DNA wizualne POLOT-u, czyli Związek Pracodawców Branży Tłumaczeniowej prezentuje logo.

Koncepcja identyfikacji wizualnej POLOT-u stanowi oczywiste odzwierciedlenie misji związku, czyli budowania silnej instytucji zrzeszającej polskie…
Read More