Manifest

Wspólnie budujemy nowoczesną branżę i zabieramy głos w sprawach dla nas istotnych. Idea POLOT-u jako organizacji promującej dobre praktyki branżowe i wspierającej rozwój firm tłumaczeniowych powstała wiosną 2019 roku. Już nieco ponad pół roku później uzyskaliśmy wpis do rejestru organizacji pracodawców. Osiągnęliśmy to, ponieważ udało nam się zebrać grupę podobnie myślących, otwartych i energicznych osób, które dostrzegają szanse, jakie daje współpraca z konkurentami. Chętnie dzielimy się wiedzą i wspólnie pracujemy nad projektami z korzyścią dla całej branży.

POLOT jest związkiem firm działającym na rzecz wsparcia i rozwoju pracodawców branży tłumaczeniowej. Wierzymy, że działając wspólnie, możemy osiągać cele niedostępne dla pojedynczego podmiotu. Jako organizacja pracodawców jesteśmy równorzędnym partnerem dialogu z uczelniami, instytucjami państwowymi i innymi organizacjami branżowymi. Naszym celem jest współpraca w celu tworzenia nowej, lepszej jakości w branży.

Powstaliśmy, by wspólnie działać w obszarach istotnych dla członków związku.
POLOT jest bezpieczną przestrzenią, gdzie konkurujące ze sobą firmy mogą się spotkać, dzielić informacjami, dyskutować oraz uzgadniać działania mające na celu wzmocnienie całej naszej branży.

Zajmujemy się obszarami ważnymi dla naszej branży i działamy z pożytkiem dla wszystkich jej interesariuszy: biur tłumaczeń, naszych pracowników, tłumaczy, klientów i środowiska naukowego. Chcemy być głosem branży tłumaczeniowej, stąd nasz hashtag #onelanguageindustry.

Jesteśmy otwarci na nowych członków i kwestie, które mogą wnieść do naszego grona.

Aktualności

10 marca 2023 in Aktualności

Komunikat z posiedzenia Zarządu 9.02.2023 r.

Na swoim posiedzeniu w dniu 9 lutego b.r. zarząd POLOT omówił szereg spraw bieżących dotyczących m.in.…
Więcej...
19 stycznia 2023 in Aktualności

KOMUNIKAT Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU POLOT 5 ORAZ 9 STYCZNIA 2023

Na swoich dwóch pierwszych posiedzeniach w 2023 roku zarząd POLOT przeprowadził przede wszystkim wybór przewodniczącego…
Więcej...
27 grudnia 2022 in Aktualności

Task Force nowym członkiem POLOT

Miło nam poinformować, że do grona członków POLOT dołączyła firma Task Force. My, jako firma…
Więcej...
19 grudnia 2022 in Aktualności

Protokół z posiedzenia Zarządu 1.12.2022 r.

Pierwszym i najważniejszym punktem posiedzenia zarządu związku w dniu 1 grudnia b.r. było sformalizowanie oraz…
Więcej...