Opracowanie branżowego kodeksu

postępowania RODO

Artykuł  40 RODO mówi o branżowych kodeksach postępowania w zakresie ochrony danych osobowych, które ułatwiają wdrożenie i stosowanie rozporządzenia w firmie z danej branży. Pragniemy przeanalizować sposoby postępowania z danymi osobowymi w branży tłumaczeniowej z uwzględnieniem specyfiki sektora, zidentyfikować wspólne problemy i opracować wytyczne postępowania. Celem kodeksu jest dopracowanie zastosowania RODO pod względem przejrzystości przetwarzania danych osobowych, prawnie uzasadnionych interesów administratorów danych, zbierania i ochrony danych, procedur postępowania w razie naruszenia danych oraz udostępniana danych osobowych do państw trzecich. Będziemy dążyć do zatwierdzenia kodeksu i opublikowania go przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Projekt będzie realizowany w porozumieniu i we współpracy z organizacjami branżowymi w innych krajach, organizacjami zrzeszającymi tłumaczy oraz specjalistami w zakresie ochrony danych osobowych.