Kto może zostać członkiem POLOT-u?

Członkiem POLOT-u może zostać każdy pracodawca z siedzibą/miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

 • jest dostawcą profesjonalnych usług translatorskich,
 • jest dostawcą usług powiązanych z branżą translatorską,
 • jest dostawcą usług dla podmiotów z branży translatorskiej.

Rodzaje członkostwa w związku POLOT

Członkowie zasadniczy to członkowie założyciele.

Członkowie zwykli – pracodawcy, którzy działają przede wszystkim w obszarze tłumaczeń. Członkowie zwykli mogą:

 • brać udział w pracach związku,
 • zgłaszać do organów statutowych wnioski i opinie, które dotyczą
  funkcjonowania związku,
 • korzystać ze wsparcia związku we wszystkich sprawach związanych z ich statutowymi celami i zadaniami,
 • zasięgać informacji o całokształcie działalności statutowej związku.

Członkowie wspierający to podmioty świadczące usługi na rzecz branży tłumaczeniowej oraz placówki edukacyjne.

Co sprawia, że warto dołączyć do Związku Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT?

  • Realny wpływ na rozwój branży tłumaczeniowej dzięki udziałowi w projektach realizowanych przez POLOT.
  • Udział w spotkaniach branżowych, networkingowych i innych wydarzeniach organizowanych przez POLOT.
  • Pomoc w pozyskiwaniu dotacji.
  • Udział w szkoleniach organizowanych przez POLOT.
  • Możliwość angażowania się w dialog z uczelniami, instytucjami państwowymi i innymi organizacjami branżowymi.
  • Wsparcie w uzyskaniu porad prawnych dotyczących specyfiki branży tłumaczeniowej.
  • Zniżki na konferencje branżowe i członkostwo w organizacjach branżowych np. Elia, Gala.

 • Zniżki na oprogramowanie tłumaczeniowe i zakup sprzętu.
 • Kontakt z najlepszymi studentami i absolwentami dzięki programowi praktyk studenckich organizowanych przez POLOT.
 • Dostęp do materiałów i opracowań POLOT-u, np. kodeksu dobrych praktyk przetargowych i kodeksu dobrych praktyk w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych (RODO).
 • Wykorzystanie logo POLOT-u na stronie www oraz w materiałach marketingowych firm członkowskich.
 • Wpis do katalogu członków POLOT na stronie www.polot.org.pl wraz z logo firmy oraz łączem do strony www.
 • Wsparcie grupy życzliwych kolegów i koleżanek z branży tłumaczeniowej #onelanguageoneindustry.

Opłaty członkowskie

Składka dla członków zwykłych związku wynosi 2000 zł rocznie. Składka dla członków wspierających ustalana jest indywidualnie przez zarząd.

Pobierz deklaracją członkowską – tutaj.