Współpraca międzynarodowa

Sekret naszej branży leży w utrzymaniu stałych, dobrych relacji z najlepszymi jej przedstawicielami. Szkopuł w tym, że są oni rozproszeni we wszystkich zakątkach świata.

POLOT buduje wartościowe relacje międzynarodowe, angażując się w programy współpracy. Dzięki nim członkowie POLOT-u zyskują liczne korzyści:

  • dostęp do najnowszych informacji o wartościowych wydarzeniach,
  • dostęp do ofert specjalnych i bonifikat na uczestnictwo w targach, konferencjach, inwestycjach, a także
  • możliwości zaangażowania się w projekty robocze realizowane wspólnie z przedstawicielami międzynarodowych instytucji oraz biznesu.

POLOT wsłuchuje się w sugestie i oczekiwania wszystkich organizacji partnerskich, szczególnie mających wpływ na procesy istotne dla branży tłumaczeniowej.

W zależności od potrzeb partnerami tymi stają się dostawcy technologii, instytucje państwowe i unijne oraz biznesowe, np. izby gospodarcze. Jeśli głos polskiej branży tłumaczeniowej jest dla Was istotny, czekamy na Wasze propozycje i pytania!