Aktualności

Ważna wiadomość: nowy obowiązek dla pracodawców względem ZUS!

By 16 grudnia 2020 No Comments

Informujemy, że od dnia 1 stycznia ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 36 ustęp 17) z dnia 31 marca 2020 r. nakłada na pracodawców obowiązek zgłaszania do ZUS każdej umowy o dzieło, co w następstwie prowadzi do weryfikowania przez ZUS, czy zamawiający i wykonawca zawarli właściwą umowę posiadającą znamiona umowy o dzieło.
ZUS coraz częściej kwestionuje zasadność umów o dzieło zawieranych przez biura tłumaczeń z tłumaczami, co rodzi negatywne konsekwencje dla obu stron w postaci konieczności odprowadzenia zaległych składek wraz z odsetkami.

Ze względu na bezpieczeństwo swoich członków, Związek Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT zaleca od dnia 1 stycznia 2021 r. pełną rezygnację z rozliczania się na podstawie umów o dzieło. Sugerujemy współpracę z tłumaczami prowadzącymi zarejestrowaną działalność gospodarczą i wystawiającymi faktury. Alternatywną formą jest rozliczanie się przez sprawdzone serwisy pośredniczące we współpracy z freelancerami.

Z poważaniem,
Zarząd Związku Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT