Aktualności

Posiedzenie Zarządu

Lutowe posiedzenie Zarządu już za nami. Władze Związku podjęły decyzję o dalszych działaniach i kierunkach rozwoju.

Jednym z ważniejszych zagadnień poruszanych w czasie spotkania była obecność ZPBT POLOT na arenie międzynarodowej. Oznacza to, że przed Związkiem bardzo pracowity, ale też ekscytujący czas przygotowań do wkroczenia na międzynarodowe salony.

Działalność lokalna pozostaje jednak nadal priorytetem POLOTu, dlatego Zarząd postawił przed sobą bardzo trudne i ambitne zadanie wnikliwej analizy polskiego rynku tłumaczeniowego.

Praca wre, a przed POLOTem jeszcze wiele wyzwań.

A już jutro Członkowie Związku wezmą udział w cyklicznym spotkaniu z serii „wtorkowe poloty”, w czasie którego Wojciech Wołoszyk omówi wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu, dotyczący wykorzystywania bezpłatnego narzędzia Google Translate przez biura tłumaczeń.