Aktualności

Nowa Komisja Rewizyjna POLOT

By 5 listopada 2021 10 listopada, 2021 No Comments

W dniu 4 listopada b.r. ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna POLOT nowej kadencji. Komisja Rewizyjna odbyła swoje pierwsze posiedzenie w zmienionym składzie: Stanisław Buczyński (Lidex Sp. z o.o.), Dorota Sakowska-Hunt (MD Online Sp. z o.o.) i Grzegorz Wojtiuk (Yellow). Zostały przyjęte trzy uchwały, kluczowe dla dalszych prac Komisji. Na mocy najważniejszej z nich – uchwały nr 1/2021 – na stanowisko przewodniczącej Komisji Rewizyjnej powołana została Dorota Sakowska-Hunt (na zdjęciu). Inną istotną decyzją było powołanie Grzegorza Wojtiuka na stanowisko sekretarza Komisji. Trzecia uchwała wprowadziła niewielkie poprawki do regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna jest niezwykle istotnym, niezależnym organem naszego związku. Pierwsza decyzja operacyjna zdaje się zapowiadać styl pracy nowej Komisji: otóż Komisja zwróciła się do sekretariatu naszego związku o każdorazowe przesyłanie do wiadomości Komisji protokołów z posiedzeń Zarządu oraz podjętych przez Zarząd uchwał. Wszyscy członkowie naszego związku mogą skontaktować się z przewodniczącą Komisji za pośrednictwem adresu mailowego dorotahunt@gmail.com.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w pełnieniu misji na rzecz naszego związku.