Aktualności

KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA WTORKOWEGO POLOT 9 XI 2021

By 10 listopada 2021 No Comments

KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA WTORKOWEGO POLOT 9 XI 2021

Spotkanie w formacie „POLOT-u wtorkowego” w dniu 9 listopada poświęcone było dwóm istotnym tematom: „projektowi prezydencji” oraz grudniowemu spotkaniu świątecznemu członków związku „na żywo”.

Zarząd przedstawił swoje założenia „projektu Prezydencji”, które generalnie spotkały się z pozytywnym odbiorem ze strony plenum członków związku. Ideą przewodnią projektu jest naprzemienne sprawowanie „prezydencji” w związku przez kolejnych jego członków. W ramach swojej ściśle określonej czasowo prezydencji (jeden miesiąc) pełniący tę funkcję członek związku nadawałby ton pracom organizacji, przedstawiałby swoją działalność biznesową i pomysły, promowałby się przy wykorzystaniu kanałów komunikacyjnych związku. Głównym i w zasadzie jedynym obowiązkiem prezydencji byłoby zorganizowanie „POLOT-u wtorkowego” przypadającego w miesiącu prezydencji. Ponadto firma sprawująca prezydencję miałaby ściśle fakultatywną możliwość zorganizowania dodatkowego wydarzenia „na żywo”. Wydarzenia takie mogłyby współorganizować także 2-3 firmy sprawujące prezydencje po sobie, w formacie „dwójki” albo „trojki”. Zgłoszenia członków do sprawowania prezydencji byłoby absolutnie dobrowolne, poza jakimkolwiek rozdzielnikiem.

Zgromadzenie plenarne członków związku przychyliło się także do propozycji Zarządu dotyczących organizacji spotkania „na żywo” wszystkich członków związku w pierwszej połowie grudnia. Określony został budżet wydarzenia w kwocie 100 PLN na osobę, który zostanie pokryty z funduszy związku. Sekretariat związku ma prowadzić dalsze czynności w celu ustalenia miejsca wydarzenia. Koncepcja spotkania kładzie duży nacisk na zaproszenie do uczestnictwa w wydarzeniu gości spoza kręgu POLOT, w celu nawiązania owocnych kontaktów i wzmocnienia wizerunku związku.