Aktualności

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLOT Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2021

By 14 października 2021 25 października, 2021 No Comments

Porządek obrad pierwszego roboczego posiedzenia Zarządu POLOT nowej kadencji był bardzo obszerny. Na szczególną uwagę zasługują trzy podjęte uchwały i decyzje.

Niewątpliwie najważniejszą z nich jest jednogłośnie przyjęta przez Zarząd uchwała o nadaniu statusu członków zasadniczych POLOT dwóm firmom, które do tej pory miały status członków zwyczajnych, a mianowicie firmom Kontekst i Summa Linguae.

Zarząd zdecydował również, że POLOT będzie ubiegał się o dotację unijną na sporządzenie eksperckiego, obiektywnego raportu o stanie branży LSP w Polsce.

Zostały również przyjęte zmiany do Regulaminu pracy Zarządu, które zostaną usankcjonowane formalną uchwałą na następnym posiedzeniu. Nowy Regulamin m.in. precyzuje tryb wykonywania przez wszystkich członków POLOT zapisanego w statucie stowarzyszenia prawa do bezpośredniego wnoszenia dodatkowych punktów do porządków obrad Zarządu. Uprawnienie to stanowi jeden z kamieni węgielnych demokracji bezpośredniej i przejrzystości w stowarzyszeniu POLOT.