Aktualności

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLOT 2 XII 2021

By 10 grudnia 2021 No Comments

Na swoim posiedzeniu w dniu 2 grudnia Zarząd POLOT podjął w szczególności trzy istotne decyzje. Po pierwsze na wniosek Marka Albina Zarząd przyjął uchwałę nr 14/2021 przewidującą opublikowanie uproszczonej, czytelnej wersji sprawozdania finansowego Związku za rok 2020. Sprawozdanie będzie dostępne na stronie internetowej https://polot.org.pl/aktualnosci/ oraz zostanie rozpropagowane na profilach Związku w serwisach społecznościowych. Zarząd poparł też po raz kolejny zgłoszenie kandydatury Związku do członkostwa w EUTAC. Ma to nastąpić w dniu 10 grudnia, podczas walnego zgromadzenia EUTAC. Został również ostatecznie zatwierdzony budżet spotkania branżowego członków Związku i ich zaproszonych gości w dniu 9 grudnia. Budżet ten wyniesie maksymalnie 2200 PLN, przy przewidywanej liczbie 22 uczestników.