Aktualności

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLOT 05 I 2022

By 21 stycznia 2022 No Comments

Przyjęcie firm Lacrosse i Mediglobal w poczet członków POLOT było niewątpliwie najważniejszym punktem pierwszego, noworocznego posiedzenia zarządu naszego związku, które odbyło się w dniu 5 stycznia 2022 r.  Poza przyjęciem dwóch uchwał odnoszących się do tych decyzji członkowskich dyskusja zarządu koncentrowała się wokół dwóch istotnych w kwestii będących już od pewnego czasu w toku prac: procedury przyjęcia POLOT-u do EUATC oraz projektu stworzenia rotacyjnej prezydencji w związku. Istotne dla członków może być również podjęcie decyzji o uruchomieniu dorocznej ankiety, dzięki której mają być zebrane od firm należących do POLOT-u aktualne informacje na temat wyników ich działalności biznesowej w roku 2021. Dzięki temu POLOT uzyska zbiorcze, zagregowane dane na temat rynku, który reprezentują jego członkowie.