Aktualności

Komunikat z posiedzenia Zarządu 02.06.2022 r.

W dniu 2 czerwca 2022 r. odbyło się kolejne w tej kadencji posiedzenie zarządu POLOT. Gościem spotkania był Miklos Ban, prezes węgierskiego stowarzyszenia PROFOD, który wystąpił z propozycją, by POLOT reprezentował Polskę na tegorocznej edycji konferencji MEET CENTRAL EUROPE. Po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez gościa zarząd, w składzie obecnych na posiedzeniu członków, jednomyślnie przyjął propozycję Miklosa. W drugim punkcie posiedzenia, już in camera, Marek Albin przedstawił szereg konkluzji wynikających z analizy sprawozdania finansowego związku za rok 2021. Konkluzje te koncentrowały się wokół wyniku finansowym związku oraz na relacji pomiędzy kosztami i przychodami. Zgodnie z decyzją zarządu Marek Albin przedstawi te konkluzje w formie pisemnej, po czym zostaną one ujęte w sprawozdaniu zarządu z działalności związku za rok 2021. Dokument ten zostanie przekazany członkom związku w pakiecie dokumentów na walne zgromadzenie, które odbędzie się 8 lipca. Zarząd zatwierdził także ofertę rabatową firmy Eurocert na zakup podpisów elektronicznych. Kwestia zmiany statusu członków zwyczajnych została przesunięta na następne posiedzenie zarządu.