Aktualności

Kodeks dobrych praktyk przetargowych dla usług tłumaczeń pisemnych i ustnych

By 31 marca 2020 21 kwietnia, 2020 No Comments

Jednym z głównych celów, które przyświecały założycielom ZPBT POLOT było podjęcie działań zmierzających do opracowania i uzgodnienia z UZP kodeksu dobrych praktyk w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych. Na dalszym etapie zakładane jest doprowadzenie do publikacji kodeksu dobrych praktyk na stronie internetowej UZP.

Dlaczego jednak przedstawiciele branży tłumaczeniowej uznali, że istnieje potrzeba opracowania takiego dokumentu i jego popularyzacji w sektorze publicznym?

Tłumaczenia są jednymi z najbardziej niedocenianych usług zamawianych przez jednostki sektora publicznego. Jest to przede wszystkim wynikiem braku znajomości przez osoby przygotowujące postępowania o udzielenie zamówienia na usługi tłumaczeniowe uwarunkowań i poszczególnych etapów procesu tłumaczeniowego, stosowanych narzędzi i technologii, jak również zróżnicowania usług dostępnych na rynku.

Celem opracowania kodeksu jest promowanie dobrych praktyk zakupowych umożliwiających zamawiającym z sektora publicznego uzyskanie dostępu do najwyższej jakości usług językowych przy jednoczesnym zapewnieniu rzetelnym i profesjonalnym wykonawcom tych usług jak najszerszego dostępu do rynku zamówień publicznych na usługi tłumaczeniowe.

Cały artykuł dostępny jest TUTAJ.