Aktualności

Uwaga! Увага!

By 25 lutego 2022 No Comments

🇵🇱 Uwaga! 📢
Jeśli znasz kogoś kto w związku z sytuacją na Ukrainie potrzebuje wsparcia językowego to przekaż tę informację dalej! 
Do odwołania wykonujemy nieodpłatnie wszystkie tłumaczenia dokumentów osobistych z języka ukraińskiego na polski. W tym celu uruchomiliśmy oddzielny adres e-mail. Skany dokumentów prosimy przesyłać na: ua@diuna.biz

Osoby chętne do pomocy również prosimy o kontakt pod wyżej wymienionym adresem.
#wolnaukraina
#tlumaczebezgranic

🇬🇧 Please note! 📢
If you know someone who needs language support due to the situation in Ukraine, share this post. 
Until further notice, we translate any personal documents from Ukrainian to Polish for free. For this, we have created a separate email address. Please send scans of the documents to: ua@diuna.biz

If you want to help us, please contact us at the address above.
#freeukraine
#translatorswithoutborders

🇺🇦 Увага! 📢
Якщо ви знаєте когось, хто в зв’язку із ситуацією в Україні потребує мовної допомоги, передайте цю інформацію далі. 
Найближчим часом ми будемо безкоштовно виконувати переклад усіх особистих документів з української на польську. В зв’язку з цим ми завели окрему адресу електронної пошти. Просимо надсилати відскановані документи на адресу: ua@diuna.biz

Усіх, хто бажає допомогти, ми також просимо звертатися на вищевказану адресу.
#вільнаукраїна
#перекладачібезкордонів

🇷🇺 Внимание! 📢
Если вы знаете кого-то, кто в связи с ситуацией на Украине нуждается в языковой поддержке, передайте эту информацию дальше.
В ближайшее время мы будем бесплатно выполнять переводы всех личных документов с украинского на польский. В связи с этим мы завели отдельный адрес электронной почты. Отсканированные документы просим отправлять по адресу: ua@diuna.biz

Всех желающих оказать помощь также просим обращаться по вышеуказанному адресу.
#свободуукраине
#переводчикибезграниц