Aktualności

Komunikat z posiedzenia Zarządu POLOT 03.03.2022 r.

By 7 marca 2022 No Comments

Ostatnie posiedzenie zarządu zdominował temat możliwej pomocy POLOT na rzecz Ukrainy. Przedstawione zostały dwie zasadnicze propozycje. Pierwsza z nich zakłada wyasygnowanie ze środków POLOT wsparcia finansowego na rzecz jednej z organizacji wspierających uchodźców z Ukrainy. Mogłaby to być na przykład organizacja Translators without Borders zajmująca się dostarczaniem pomocy językowej osobom poszkodowanym w konfliktach wojennych. W posiedzeniu zarządu wzięła udział przedstawicielka biura tej organizacji w Polsce.  Alternatywną propozycję zgłosiła firma INVENIRE. Z uwagi na spodziewaną długotrwałość fali migracyjnej z Ukrainy i spodziewane długoterminowe potrzeby związane z legalizacją pobytu, pracy, leczenia i edukacji uchodźców z Ukrainy w Polsce INVENIRE proponuje działania systemowe i długofalowe. Polegałyby one na utworzeniu w ramach POLOT komórki non profit, której zadaniem byłoby świadczenie usług tłumaczeniowych dla Ukraińców legalizujących swą działalność w Polsce. Komórka ta zatrudniałaby Ukraińców i byłaby docelowo finansowana ze środków pomocowych – krajowych, UE i ONZ. Jej uruchomienie wiązałoby się w fazie początkowej z wydatkami ze składek członków POLOT. Zarząd zamierza propozycje te zaprezentować we wtorek 8 marca na walnym zgromadzeniu członków POLOT i poddać dostępne opcje pod dyskusję.