Aktualności

Komunikat z posiedzenia Zarządu 9.02.2023 r.

By 10 marca 2023 No Comments

Na swoim posiedzeniu w dniu 9 lutego b.r. zarząd POLOT omówił szereg spraw bieżących dotyczących m.in. kwestii nowego biura wirtualnego, ofert ze strony PZU i Useme dla członków związku oraz poziomu ściągalności składki członkowskiej. Najważniejsza część dyskusji dotyczyła jednak celów związku na 2023 rok. Wyłoniły się trzy główne wątki: podjęcie ponownej próby integracji pomiędzy POLOT-em i PSBT, uatrakcyjnianie oferty dla członków poprzez podejmowanie tematów bardzo bezpośrednio dotyczących funkcjonowania sektora tłumaczeń oraz ożywienie wizerunku POLOT w mediach społecznościowych. Podjęta została również decyzja o zorganizowaniu w dniu 21 kwietnia „realnego” spotkania wszystkich członków związku. Dyskusja ws. celów związku na ten rok będzie kontynuowana na następnych posiedzeniach.