Aktualności

Komunikat z posiedzenia Zarządu 6.07.2023

By 19 lipca 2023 No Comments

Najważniejszą decyzją podjętą na posiedzeniu zarządu w dniu 6 lipca b.r. jest ustalenie daty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 13 października o godzinie 16:00 w Warszawie. NWZ odbędzie się w trybie obecności osobistej i będzie bardzo ważnym momentem w życiu naszego związku w bieżącym roku: to przy tej okazji odbędą się wybory do zarządu i komisji rewizyjnej związku. Planowane są również zmiany w statucie związku. Wszyscy członkowie POLOT są proszeni o przekazywanie na piśmie swoich propozycji zmian w statucie. Propozycje powinny być zredagowane w ich brzmieniu docelowym, umożliwiającym ich łatwą integrację z tekstem statutu. Uwaga: po NWZ odbędzie się spotkanie integracyjne członków związku.

Oprócz powyższej kluczowej decyzji zarząd przyjął w dniu 6 lipca szereg innych istotnych rozstrzygnięć. Mianowicie ma zostać zintensyfikowana komunikacja z członkami związku w momencie ich wprowadzania w poczet członków (propozycja Agaty Rybackiej), a także w trybie bardziej codziennym – poprzez wiadomości o charakterze newslettera (propozycja Andrzeja Wolskiego). Zarząd zdecydował o przyznaniu firmom Task Force i Itamar pełnych praw członka zasadniczego, co obejmuje prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu. Przyjęto także uchwałę o przyjęciu Biura Tłumaczeń Alingua w poczet członków ZPBT POLOT. Wreszcie na wniosek Marka Albina postanowiono powołać grupę roboczą POLOT ds. tłumaczeń przysięgłych. Zgodnie ze statutem grupy tego rodzaju są otwarte dla wszystkich członków. Zainteresowane firmy proszone są o kontakt z Markiem Albinem, z kopią do sekretariatu POLOT.